Under Graduate Courses

Under Graduate Courses

Bachelor of Arts (BA)

B.A. Programme

BA (Hons.) English

BA (Hons.) Hindi

BA (Hons.) Sanskrit

BA (Hons.) Economics

BA (Hons.) History

BA (Hons.) Political Science

BA (Hons.) Music

Bachelor of Sciences

B.Sc. (Hons.) Mathematics

B.Sc. (Hons.) Statistics

B.Sc (Hons.) Botany

B.Sc (Hons.) Zoology

B.Sc. (Hons.) Physics

B.Sc. (Hons.) Chemistry

B.Sc. (Prog.) Life Sciences

B.Sc. (Prog.) Physical Sciences

Bachelor of Commerce

B. Com (Hons.)

B. Com Programme