Sports Committee

Sports Committee

COMMITTEES OF STAFF COUNCIL FOR THE YEAR 2018-2019

Sports Committee
Convenor Dr. M. Chakravortty
Members 1. Dr. Vishal Deo
  2. Dr. Jyotish Nendra Pratap
  3. Dr. Amit Bhattacharya
  4. Dr. Alok Kumar
  5. Dr. Syed Areesh Ahmad
  6. Dr. Taruna Joshi
  7. Dr. Hardeep Kaur
  8. Dr. Om Prakash
  9. Dr. Keshav Tiwari
  10. Dr. Tarun Kumar